Wednesday, May 27, 2015

Эрдэм шинжилгээний ажилд...

2013 онд Солонгосын Шинжлэх ухаан, холбоо мэдээллийн технологи болон ирээдүйн төлөвлөлтийн яам (Ministry of science, ICT, and future planning), Боловсролын яам (Ministry of education) хоёр нийлээд 15692 ширхэг төсөл хэрэгжүүлэхдээ Солонгос улсын тухайн жилийн суурь шинжлэх ухааны судалгаанд зориулсан төсвийн 72.5%-ийг зарцуулжээ. 

Энэ тоог мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл хэдэн вон болох бэ гэж үү? 3.7 их наяд вон. Шинжлэх ухаан, судалгаа шинжилгээнд ийм их мөнгө хаяж байгаа газар даа. 

Зургийн тайлбар: Эрдэм шинжилгээний бичиг баримт үйлдсэн байдлыг SJR ranking дээр харьцуулж харуулсан байдал. Солонгос, Хятадууд гээд л муу хэлээд байдаг байх аа. Хятад бол энэ Солонгосыг бүүр хол хаяж байна шүү дээ.

Зургийн эх сурвалж: http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=KR&c2=MN&c3&c4&area=0&category=0&in=itpTuesday, May 19, 2015

Солонгос хэлний хичээл


Хичээл №1

한글Ⅰ/The Korean Alphabet, Hangeul I


Хичээл №2

한글 Ⅱ/The Korean Alphabet, Hangeul II


Хичээл №3 

[바른 한국어 1급] 2-1 안녕하세요?
Хичээл №4 

한국 사람입니다./I am Korean.