Friday, October 28, 2016

Лоран Кошиелни

Боссиелнигийн ёстой гоё видео олж үзэв. Эхэнд нь явж байгаа монолог нь ч бас их сайхан үг юм. Паоло Мальдинигийн номондоо бичсэн үгийг ашигласан бололтой. Сайхан санагдаад монгол хэл рүүгээ сийрүүлэв.
Чи бол багийн ахлагч, багаа үлгэрлэн дагуулах ёстой. Багийнхан чинь чиний нүд рүү хараад чамд итгэх ёстой. Чи бол хамгаалагч, өөрийн тактикыг мэдэгдэж болохгүй. Үл үзэгдэж аюул тарь, өрсөлдөгчдөө сөөм газар ч бүү өг. Өөрийн хөдөлгөөнийг эцсийн миллиметрт хүртэл тооцоол. Хөлбөмбөг бол өчүүхэн төдий алдах эрхгүй, сантиметр бүрийг нэхдэг тоглоом. Хормын өмнө эсвэл хойно дамжуулахад тэр алдаа болно. Амьсгалах төдий түргэлэх юм уу алгуурлахад бөмбөгөөс зөрнө. Эргэн тойронд чинь хожилд хэрэгтэй бүхий л сантиметрүүд тоглолтын эхнээс дуустал минут, секунд бүрт байна. Чи сантиметр нэг бүрийн төлөө тэмцэх ёстой, чи тэр сантиметрийн төлөө шургаж унатлаа гүйх ёстой. Шүдээрээ мэрж, хумсаараа маажаад ч болтугай тэр сантиметрийн төлөө тулалдах ёстой. ЯАГААД ГЭВЭЛ ТЭР САНТИМЕТРҮҮД НИЙЛСЭЭР ЯВААД ЯЛАЛТ БОЛОН ЯЛАГДЛЫН ЗӨРҮҮ БОЛДОГ.
You’re a captain, you have to lead your team. When your team-mates look you in the eye, they must believe in you. You are a defender, never give your tactics away. Be invisible and dangerous, don’t give up any ground to your opponent. Gauge your movements to the very last millimetre. Football is a game of centimetres with a very small margin of error. Pass just a fraction too early or too late and it’s a foul. A second too quick or too slow and you’ve missed the ball.But you’re surrounded by the centimetres you need to win, they’re every minute and every second of the game. You have to fight for every centimetre, you have to run yourself into the ground for that centimetre. You have to fight tooth and nail for that centimetre. BECAUSE WHEN YOU ADD UP ALL THOSE CENTIMETRES, WHAT YOU GET IS THE DIFFERENCE BETWEEN VICTORY AND DEFEAT.